Fluss Opening Event

Fluss Opening Event

2016/05/14 Open 17:30- / Start 18:00-
2016/05/15 Open 16:00- / Start 16:30-

Music: Itsuqi Doi
Music: Yoko Komatsu
Photo Exhibition: Ryoko Shimasaki
Ticket 2,500yen